Home

Welkom bij UFlows! UFlows is een bedrijf dat zich specialiseert op luchtstromingen en luchtkwaliteit in stedelijke gebieden. De huidige stand van de techniek laat het toe om luchtstromingen en passieve chemicalien of vervuiling te simuleren. Hierbij wordt rekening gehouden met de dominante invloed die complexe stedelijke geometrie op de omgeving heeft.

Deelgebieden hierin zijn:

  • Analyses op wijk schaal. Hierbij wordt de impact van bebouwing op de omgeving bekeken afhankelijk van de windrichting. Wat is de invloed van een geluidswal?, Waarom heb ik hier zoveel windoverlast? Wat is de vervuilingsconcentratie op een bepaald punt?
  • Gebouw impact analyse. Veel aandacht wordt besteed aan de impact van de wind op een gebouw. De impact van gebouwen op hun omgeving is echter ook een belangrijk onderwerp.
  • Windenergie op daken en stedelijke gebieden
  • Overige analyses voor gerelateerde onderwerpen die de expertise vragen die binnen UFlows beschikbaar is.